Věda a výuka

Mým původním oborem je fyzika, nicméně časem se moje specializace ustálila někde na pomezí fyziky a chemie. Postupně jsem pracoval v CERNu, po získání doktorátu z fyziky na MFF UK v roce 2001 jako postdoc ve FHI Institutu Maxe Plancka v Berlíně, a posléze na odděleních chemie University of California Irvine a University of Virginia. Momentálně jsem zaměstnán jako odborný asistent na MFF University Karlovy v Praze.

Většina mé dosavadní práce se točila okolo problémů chemické katalýzy na površích pevných látek a s tím spojených nanotechnologií, které zkoumám v podmínkách ultravysokého vakua (typicky 10-13 atmosféry) i za reálných podmínek. Případné zájemce odkazuji na své články.

Zajímají mě však i jiná odvětví fyziky a chemie, z nichž některá ani nejsou přímo náplní mé práce nebo jen okrajově, zejména fotovoltaika, palivové články, mikroelektronika, některé oblasti kosmologie apod.

Výuka a přednášky

Výsledky mé práce

Vybrané publikace (od nejnovějších)

 • Uvarov V., Krutel J., Mašek K., Mysliveček J., Johánek V.: Thermal stability of cobalt oxide thin films and its enhancement by cerium oxide, Appl. Surf. Sci. 593 (2022) art. # 153430
 • Camellone M.F., Dvořák F., Vorokhta M., Tovt A., Khalakhan I., Johánek V., Skála T., Matolínová I., Fabris S., Mysliveček J.: Adatom and Nanoparticle Dynamics on Single-Atom Catalyst Substrates, ACS Catal. 12 (9) (2022) p. 4859
 • Hohner C., Ronovský M., Brummel O., Skála T., Šmíd B., Tsud N., Vorokhta M., Prince K.C., Mysliveček J., Johánek V., Lykhach Y., Libuda J.: Reactive interaction of isopropanol with Co3O4 and Pt/Co3O4 model catalyst, J. Catal. 398 (2021) p. 171
 • Johánek V., Švenda P., Mašek K.: Methanol to hydrogen conversion on cobalt–ceria catalysts prepared by magnetron sputtering, Int. J. Hydrogen Energy 46 (33) (2021) p. 17197
 • Bertram M., Prössl C., Ronovský M., Knöppel J., Matvija P., Fusek L., Skála T., Tsud N., Kastenmeier M., Prince K.C., Matolín V., Mayrhofer K.J.J., Johánek V., Mysliveček J., Cherevko S., Lykhach Y., Brummel O., Libuda J.: Cobalt Oxide-Supported Pt Electrocatalysts: Intimate Correlation between Particle Size, Electronic Metal Support Interaction and Stability, J. Phys. Chem. Lett. 11 (19) (2020) p. 8365
 • Tovt A., Bagolini L., Dvořák F., Tran N.-D., Vorokhta M., Beranová K., Johánek V., Camellone M.F., Skála T., Matolínová I., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V.: Ultimate dispersion of metallic and ionic platinum on ceria, J. Mat. Chem. A 7 (21) (2019) p. 13019
 • Ostroverkh A., Johánek V., Dubau M., Kúš P., Khalakhan I., Šmíd B., Fiala R., Václavů M., Ostroverkh Y., Matolín V.: Optimization of Ionomer-free Ultra-low Loading Pt Catalyst for Anode/Cathode of PEMFC via Magnetron Sputtering, Int. J. Hydrogen Energy 44 (35) (2019) p. 19344
 • Dvořák F., Szabová L., Johánek V., Camellone M.F., Stetsovych V., Vorokhta M., Tovt A., Skála T., Matolínová I., Tateyama Y., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V.: Bulk hydroxylation and effective water splitting by highly reduced cerium oxide: The role of O vacancy coordination, ACS Catal. 8 (5) (2018) p. 4354
 • Ostroverkh A., Johánek V., Kúš P., Šedivá R., Matolín V.: Efficient ceria-platinum inverse catalyst for partial oxidation of methanol, Langmuir 32 (25) (2016) p. 6297
 • Lykhach Y., Kozlov S.M., Skála T., Tovt A., Stetsovych V., Tsud N., Dvořák F., Johánek V., Neitzel A., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V., Neyman K.M., Libuda J.: Counting Electrons on Catalyst Nanoparticles, Nat. Mater. 15 (3) (2016) p. 284
 • Cushing G.W., Johánek V., Navin J.K., Harrison I.: Graphene Growth on Pt(111) by Ethylene Chemical Vapor Deposition at Surface Temperatures near 1000 K, J. Phys. Chem. C 119 (9) (2015) p. 4759
 • Lykhach Y., Happel M., Johánek V., Skála T., Kollhoff F., Tsud N., Dvořák F., Prince K.C., Matolín V., Libuda J.: Adsorption and decomposition of formic acid on model ceria and Pt/ceria catalysts, J. Phys. Chem. C 117 (24) (2013) p. 12483
 • Lykhach Y., Johánek V., Aleksandrov H.A., Kozlov S.M., Happel M., Skála T., Petkov P.St., Tsud N., Vayssilov G.N., Prince K.C., Neyman K.M., Matolín V., Libuda J.: Water chemistry on model ceria and Pt/ceria catalysts, J. Phys. Chem. C 116 (22) (2012) p. 12103
 • Happel M., Mysliveček J., Johánek V., Dvořák F., Stetsovych O., Lykhach Y., Matolín V., Libuda J.: Adsorption sites, metal support interactions, and oxygen spillover identified by vibrational spectroscopy of adsorbed CO: A reference study on Pt/Ceria model catalysts, J. Catal. 289 (2012) p. 118
 • Cushing G.W., Navin J.K., Donald S.B., Valadez L., Johánek V., Harrison I.: C-H Bond Activation of Light Alkanes on Pt(111): Dissociative Sticking Coefficients, Evans-Polanyi Relation, and Gas-Surface Energy Transfer, J. Phys. Chem. C 114 (40) (2010) p. 17222
 • Matolín V., Johánek V., Škoda M., Tsud N., Prince K.C., Skála T., Matolínová I.: Methanol adsorption and decomposition on Pt/CeO2(111)/Cu(111) thin film model catalyst, Langmuir 26 (16) (2010) p. 13333
 • Johánek V., de la Ree A., Hemminger J.C.: Scanning Tunneling Microscopy investigation of the conversion of ethylene to carbon clusters and graphite on Pt(111), J. Phys. Chem. C 113 (11) (2009) p. 4441
 • Johánek V., Laurin M., Grant A.W., Kasemo B., Henry C.R., Libuda J.: Fluctuations and Bistabilities on Catalyst Nanoparticles, Science 304 (2004) p. 1639
 • Johánek V., Schauermann S., Laurin M., Libuda J., Freund H.-J.: Site-Occupation and Activity of Catalyst Nanoparticles Monitored by In-situ Spectroscopy, Angew. Chem. Int. Ed. 42 (26) (2003) p. 3035
 • Yudanov I.V., Sahnoun R., Neyman K.M., Rösch N., Hoffmann J., Schauermann S., Johánek V., Unterhalt H., Rupprechter G., Libuda J., Freund H.-J.: CO Adsorption on Pd Nanoparticles: Density Functional and Vibrational Spectroscopy Studies, J. Phys. Chem. B 107 (1) (2003) p. 255
 • Schauermann S., Hoffmann J., Johánek V., Hartmann J., Libuda J., Freund H.-J.: Catalytic Activity and Poisoning of Specific Sites on Supported Metal Nanoparticles, Angew. Chem. Int. Ed. 41 (14) (2002) p. 2532
 • Tsud N., Johánek V., Stará I., Veltruská K. and Matolín V.: XPS and TPD Study of Pd-Sn Interaction on Pd-SnOx Systems, Thin Solid Films 391 (2001) p. 204
 • Matolín V., Stará I., Tsud N., Johánek V.: XPS and TDS Study of CO Interaction with Pd-AlOx Systems, Prog. Surf. Sci. 67 (1-8) (2001) p. 167
 • Tsud N., Johánek V., Stará I., Veltruská K. and Matolín V.: CO Adsorption on Palladium Model Catalysts: XPS Pd-Al2O3 Interaction Study, Surf. Sci. 467 (1-3) (2000) p. 169
 • Benvenuti C., Cazeneuve J.M., Chiggiato P., Cicoira F., Escudeiro Santana A., Johanek V., Ruzinov V., Fraxedas J.: A novel route to extreme vacua: the non-evaporable getter thin film coatings, Vacuum 53 (1-2) (1999) p. 219

Můj stručný životopisKompletní seznam publikací

Moje zaměstnání

Odkazy na místa, kde jsem pracoval, resp. v současné době pracuji:

Universita Karlova (Praha)
   -  Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
      - Katedra elektroniky a vakuové fyziky (KEVF)
         - Skupina fyziky povrchů KEVF MFF UK
Akademie věd ČR (Praha)
   - Institute of Electrical Engineering AVČR

CERN - European Laboratory for Particle Physics (Genève)
   - Division EST
         - SM group
Max-Planck-Gesellschaft
   -  Fritz-Haber-Institut (Berlin)
      - Department of Chemical Physics
         - Molecular Beam Group
University of California, Irvine (Irvine)
   - Department of Chemistry
      - Hemminger Research Group
University of Virginia (Charlottesville)
   - Department of Chemistry
      - Harrison Research Group
Universita Karlova (Praha)
   -  Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
      - Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP)
         - Skupina fyziky povrchů KFPP MFF UK