Věda a výuka

Mým původním oborem je fyzika, nicméně časem se moje specializace ustálila někde na pomezí fyziky a chemie. Postupně jsem pracoval v CERNu, po získání doktorátu z fyziky na MFF UK v roce 2001 jako postdoc ve FHI Institutu Maxe Plancka v Berlíně, a posléze na odděleních chemie University of California Irvine a University of Virginia. Momentálně jsem zaměstnán jako odborný asistent na MFF University Karlovy v Praze.

Většina mé dosavadní práce se točila okolo problémů chemické katalýzy na površích pevých látek a s tím spojených nanotechnologií, které zkoumám v podmínkách ultravysokého vakua (typicky 10-13 atmosféry) i za reálných podmínek. Případné zájemce odkazuji na své články.

Zajímají mě však i jiná odvětví fyziky a chemie, z nichž některá ani nejsou přímo náplní mé práce nebo jen okrajově, zejména fotovoltaika, palivové články, mikroelektronika, některé oblasti kosmologie apod.

Výuka a přednášky

Výsledky mé práce

Vybrané publikace (od nejnovějších)

 • Tovt A., Bagolini L., Dvořák F., Tran N.-D., Vorokhta M., Beranová K., Johánek V., Camellone M.F., Skála T., Matolínová I., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V.: Controlling Pt dispersion on ceria by surface oxygen content, J. Mat. Chem. A 7 (21) (2019) p. 13019
 • Johánek V., Nehasil V., Skála T., Tsud N.: Carbon Chain Length Dependence of Graphene Formation via Thermal Decomposition of Alkenes on Pt(111), J. Phys. Chem. C 123 (13) (2019) p. 7911
 • Ostroverkh A., Johánek V., Dubau M., Kúš P., Khalakhan I., Šmíd B., Fiala R., Václavů M., Ostroverkh Y., Matolín V.: Optimization of Ionomer-free Ultra-low Loading Pt Catalyst for Anode/Cathode of PEMFC via Magnetron Sputtering, Int. J. Hydrogen Energy 44, Issue 35, 19 July 2019, Pages 19344 (35) (2019) p. 19344
 • Dvořák F., Szabová L., Johánek V., Camellone M.F., Stetsovych V., Vorokhta M., Tovt A., Skála T., Matolínová I., Tateyama Y., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V.: Bulk hydroxylation and effective water splitting by highly reduced cerium oxide: The role of O vacancy coordination, ACS Catal. 8 (5) (2018) p. 4354
 • Ostroverkh A., Johánek V., Kúš P., Šedivá R., Matolín V.: Efficient ceria-platinum inverse catalyst for partial oxidation of methanol, Langmuir 32 (25) (2016) p. 6297
 • Lykhach Y., Kozlov S.M., Skála T., Tovt A., Stetsovych V., Tsud N., Dvořák F., Johánek V., Neitzel A., Mysliveček J., Fabris S., Matolín V., Neyman K.M., Libuda J.: Counting Electrons on Catalyst Nanoparticles, Nat. Mater. 15 (3) (2016) p. 284
 • Cushing G.W., Johánek V., Navin J.K., Harrison I.: Graphene Growth on Pt(111) by Ethylene Chemical Vapor Deposition at Surface Temperatures near 1000 K, J. Phys. Chem. C 119 (9) (2015) p. 4759
 • Lykhach Y., Neitzel A., Ševčíková K., Johánek V., Tsud N., Skála T., Prince K.C., Matolín V., Libuda J.: The Mechanism of Hydrocarbon Oxygenate Reforming: C-C Bond Scission, Carbon Deposition, and Noble-Metal-Free Oxide Catalysts, ChemSusChem 7 (1) (2014) p. 77
 • Lykhach Y., Happel M., Johánek V., Skála T., Kollhoff F., Tsud N., Dvořák F., Prince K.C., Matolín V., Libuda J.: Adsorption and decomposition of formic acid on model ceria and Pt/ceria catalysts, J. Phys. Chem. C 117 (24) (2013) p. 12483
 • Lykhach Y., Johánek V., Aleksandrov H.A., Kozlov S.M., Happel M., Skála T., Petkov P.St., Tsud N., Vayssilov G.N., Prince K.C., Neyman K.M., Matolín V., Libuda J.: Water chemistry on model ceria and Pt/ceria catalysts, J. Phys. Chem. C 116 (22) (2012) p. 12103
 • Happel M., Mysliveček J., Johánek V., Dvořák F., Stetsovych O., Lykhach Y., Matolín V., Libuda J.: Adsorption sites, metal support interactions, and oxygen spillover identified by vibrational spectroscopy of adsorbed CO: A reference study on Pt/Ceria model catalysts, J. Catal. 289 (2012) p. 118
 • Matolín V., Matolínová I., Dvořák F., Johánek V., Mysliveček J., Prince K.C., Skála T., Stetsovych O., Tsud N., Václavů M., Šmíd B.: Water interaction with CeO2(111)/Cu(111) model catalyst surface, Catal. Today 181 (1) (2012) p. 124
 • Cushing G.W., Navin J.K., Donald S.B., Valadez L., Johánek V., Harrison I.: C-H Bond Activation of Light Alkanes on Pt(111): Dissociative Sticking Coefficients, Evans-Polanyi Relation, and Gas-Surface Energy Transfer, J. Phys. Chem. C 114 (40) (2010) p. 17222
 • Matolín V., Johánek V., Škoda M., Tsud N., Prince K.C., Skála T., Matolínová I.: Methanol adsorption and decomposition on Pt/CeO2(111)/Cu(111) thin film model catalyst, Langmuir 26 (16) (2010) p. 13333
 • Johánek V., de la Ree A., Hemminger J.C.: Scanning Tunneling Microscopy investigation of the conversion of ethylene to carbon clusters and graphite on Pt(111), J. Phys. Chem. C 113 (11) (2009) p. 4441
 • Brown M.A., Johánek V., Hemminger J.C.: A unique dosing system for the production of OH under high vacuum for the study of environmental heterogeneous reactions, Rev. Sci. Instr. 79 (2) (2008) art. # 024101
 • Laurin M., Johánek V., Grant A.W., Kasemo B., Libuda J., Freund H.-J.: Transient and Steady State CO Oxidation Kinetics on Nanolithographically Prepared Supported Pd Model Catalysts: Experiments and Simulations, J. Chem. Phys. 123 (5) (2005) art. # 054701
 • Johánek V., Schauermann S., Laurin M., Gopinath C.S., Libuda J., Freund H.-J.: On the Role of Different Adsorption and Reaction Sites on Supported Nanoparticles During a Catalytic Reaction: NO Decomposition on a Pd/Alumina Model Catalyst, J. Phys. Chem. B 108 (38) (2004) p. 14244
 • Johánek V., Laurin M., Grant A.W., Kasemo B., Henry C.R., Libuda J.: Fluctuations and Bistabilities on Catalyst Nanoparticles, Science 304 (2004) p. 1639
 • Johánek V., Schauermann S., Laurin M., Libuda J., Freund H.-J.: Site-Occupation and Activity of Catalyst Nanoparticles Monitored by In-situ Spectroscopy, Angew. Chem. Int. Ed. 42 (26) (2003) p. 3035
 • Yudanov I.V., Sahnoun R., Neyman K.M., Rösch N., Hoffmann J., Schauermann S., Johánek V., Unterhalt H., Rupprechter G., Libuda J., Freund H.-J.: CO Adsorption on Pd Nanoparticles: Density Functional and Vibrational Spectroscopy Studies, J. Phys. Chem. B 107 (1) (2003) p. 255
 • Schauermann S., Hoffmann J., Johánek V., Hartmann J., Libuda J., Freund H.-J.: The Molecular Origins of Selectivity in Methanol Decomposition on Pd Nanoparticles, Catal. Lett. 84 (3-4) (2002) p. 209
 • Schauermann S., Hoffmann J., Johánek V., Hartmann J., Libuda J., Freund H.-J.: Catalytic Activity and Poisoning of Specific Sites on Supported Metal Nanoparticles, Angew. Chem. Int. Ed. 41 (14) (2002) p. 2532
 • Johánek V., Stará I., Matolín V.: Role of Pd-Al Bimetallic Interaction in CO Adsorption and Catalytic Properties of PdAl System: XPS, TDS, ISS, SIMS Study, Surf. Sci. 507-510 (2002) p. 92
 • Tsud N., Johánek V., Stará I., Veltruská K. and Matolín V.: XPS and TPD Study of Pd-Sn Interaction on Pd-SnOx Systems, Thin Solid Films 391 (2001) p. 204
 • Matolín V., Stará I., Tsud N., Johánek V.: XPS and TDS Study of CO Interaction with Pd-AlOx Systems, Prog. Surf. Sci. 67 (1-8) (2001) p. 167
 • Tsud N., Johánek V., Stará I., Veltruská K. and Matolín V.: CO Adsorption on Palladium Model Catalysts: XPS Pd-Al2O3 Interaction Study, Surf. Sci. 467 (1-3) (2000) p. 169
 • Benvenuti C., Cazeneuve J.M., Chiggiato P., Cicoira F., Escudeiro Santana A., Johanek V., Ruzinov V., Fraxedas J.: A novel route to extreme vacua: the non-evaporable getter thin film coatings, Vacuum 53 (1-2) (1999) p. 219

Můj stručný životopisKompletní seznam publikací

Moje zaměstnání

Odkazy na místa, kde jsem pracoval, resp. v současné době pracuji:

Universita Karlova (Praha)
   -  Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
      - Katedra elektroniky a vakuové fyziky (KEVF)
         - Skupina fyziky povrchů KEVF MFF UK
Akademie věd ČR (Praha)
   - Institute of Electrical Engineering AVČR

CERN - European Laboratory for Particle Physics (Genève)
   - Division EST
         - SM group
Max-Planck-Gesellschaft
   -  Fritz-Haber-Institut (Berlin)
      - Department of Chemical Physics
         - Molecular Beam Group
University of California, Irvine (Irvine)
   - Department of Chemistry
      - Hemminger Research Group
University of Virginia (Charlottesville)
   - Department of Chemistry
      - Harrison Research Group
Universita Karlova (Praha)
   -  Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
      - Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP)
         - Skupina fyziky povrchů KFPP MFF UK