Zábava

Slovník studentského slangu

9. vydání
(samizdatová ilegální verze)


   Vážení příznivci HUMUSu,

   následující publikace je malou ukázkou studentského slangu, konkrétně studentů 1.B až 4.B z let 1989-1993, kteří měli tu čest strávit celé 4 roky v gymnaziálním ústavu královského města Klatovy. Bez znalosti zde uvedené slovní zásoby byste se s některými jedinci této "zvláštní třídy" jen stěží domluvili, pokud by na vás mluvili pouze touto řečí, tj. řečí jim nejpřirozenější.
Ve velké míře jde o zcela originální slovní novotvary, ale jsou zde i obvyklá slova, avšak ve zcela pozměněném a ku obrazu studentů upraveném významu (často docházelo k posunutí významu bylo-li třeba pro jistou věc či činnost zavést tzv. krycí název, aby profesor, náhodně odposlechnuvší rozhovor žactva, z něj pochytil co nejméně). Některé výrazy jsou užívány i širší veřejností, avšak výše specifikovanými studenty v nadprůměrné míře, takže bylo nutné uvést i tyto. Celý text je sestaven formou slovníku, a to slovníku slango-českého, tzn. že jako první je uveden slangový výraz, který je následován ekvivalentem ve spisovném jazyce českém.

Doufáme, že se u následujících řádků snad i trochu pobavíte, ale hlavně že vám přinesou poučení do dalšího života.


Vytvořil: život

Sepsal a sestavil: Leonardo da Bochi

Recenzovali, spolupracovali a kybicovali:

     Koa Bimbi de l'Uršula
     Van Já? von Díra
     Lojza Oxygen
     Buthyl Stanistav Čuba
     Pípa de l'Flegma
     Pepík Paleta
     Koa Tvrdomil Sliz
     a další

Vydalo: nakladatelství HUMUS (Humor ústavní), l.p. 1993-1994


POZOR!!! Majiteli této ilegální verze není povoleno další šíření. Pouze pro vlastní potřebu! Kopírování a nedovolené šíření mezi veřejnost (zejména pedagogickou) se přísně trestá dle nepsaného Studentského zákoníku z r.89 ( paragrafy §fň & §bž ).


Vysvětlivky:

 • ¤ ... za tímto znakem se nachází ustálená slovní spojení nebo příklady vět užívajících daný výraz, rčení, úsloví, přísloví, terminologická spojení atd.
 • ~ ... nahrazuje příslušné slangové slovo nebo výraz

Přehled zkratek:
 • anat. … anatomicky
 • angl. … angličtina, anglický
 • apod. … a podobně
 • ob. … obecně, obecný
 • obsc. … obscénní
 • obyč. … obyčejně
 • ruš., rus. … ruština, ruský
 • spec. … speciálně, speciální
 • v.t. … viz též
 • vulg. … vulgárně, vulgární
 • zejm. … zejména
 • zř. … zřídka

A  Á  B  C  Č  D  Ď  E  É  F  G  H  Ch  I  Í  J  K  L  M  N  O  Ó  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  Ů  Ú  V  W  X  Y  Ý  Z  Ž 


A

Action
angl., viz ekšn
Anténa
limonáda, původně pouze limonáda značky Athéna
Asknout
z angl., zeptat se, někdy též požádat
Ateismus
náboženství učební předmět
Automatickej buzerant
viz buzerant
Autob
viz buzerant

Á

Ápíčko
časopis ABC

B

Bába
sto korun, stokoruna
Bác
3. stupeň napomenutí třídního profesora (doprovázený již dostatečně tučnou "odměnou"); v.t. ty,ty,ty a cha,cha,cha
Bajk
viz čtverec
Bajkmo
na (jízdním) kole
Bazálňák
bejsbol, baseball
Bichle
kniha, učebnice
Bichlovna
knihovna
Bimbi-Pípova konstanta
Stefan-Boltzmanova konstanta
Bižule
biologie učební předmět
Blecí automat
výherní automat typu Black Jack
Blečo
lečo
Bobr
dobrý
Bootovačka
bota
Bootovat
[bůtovat] obouvat se
Brčola
limonáda
Broskvanova konstanta
viz Pípova konstanta
Brzda
krajíc chleba
Brzdit
svačit, zejm. tlačit brzdu (viz tlačit, brzda)
Buben
duben
Buchtičky se sodou
buchtičky se šodó
Buthorn
ohnutý roh listu papíru, tzv. "oslí ucho"
Butovák
vrch Bukovec
Budíky
hodinky, hodiny
Buzerant
autobus
Buzík
viz buzerant
Byro dřiny
úřad práce
Být na haluzi
divit se, být překvapen, být ohromen apod.

C

Cajthamláč
maskáč horní díl maskáčů
Cajthamláče
maskáče vojenský oděv
Cajthamlův plášť
viz cajthamláč

Č

Časy
hodinky, hodiny
Čeďák
český jazyk učební předmět
Čedina
český jazyk učební předmět
Čistoty
peníze, prachy
Čtverconáda
kolonáda
Čtverec
jízdní kolo, bicykl; čtyřka známka
Čtvercmo
viz bajkmo
Čuzený praso
uzené maso, v.t. praso

D

Dát rozum do hrsti
být jasné, zřejmé, evidentní apod. ¤ To dá rozum do hrsti. = To je jasný.
Dělat vlny
viz vlnit
Depeše
malý papírek s odpověďmi na otázky v písemném testu, který je tajně rozesílán po třídě - něco jako tahák, ale víceméně veřejného charakteru a vytvořený až během písemky
Depozitář
zástupcovna, kancelář zástupce ředitele
Depozitní bác
ředitelská důtka (v.t. bác)
Dezorienťák
orientační běh
Domácí dřina
domácí úkol, domácí úloha
Don't svač!
Dávej pozor!, Nečum kde co lítá! apod.
Drápat
psát; někdy též kreslit
Drásat
viz drápat
Drásná dřina
písemný úkol, písemná úloha, písemná práce
Drát
viz tlačit ¤ Moc mě neder! = Moc mě neštvi!
Drtit
učit se
Dřepět
odpovídat co čemu, být na místě (obrazně), sedět (rovněž obrazně) ¤ Vod tebe to dřepí! = Od tebe to teda sedí!
Dříčnej vejk
pracovní týden, v.t. vejk
Dřina
úkol, úloha, práce výsledek činnosti, předmět činnosti; práce činnost; práce zaměstnání, brigáda apod.
Dusík
cigareta

Ď

E

Ekšn
z angl., 1. akce; sraz, setkání; 2. specifická činnost členů tzv. klubu nehrajících
Emise
student z jiné třídy, který buď omylem nebo záměrně zavítal do naší třídy (je to tzv. důsledek otevírání šacht v obludáriu)
ešus tábornická nádoba na jídlo
Extrémista
externista, externí vyučující
Extrémistka
externistka, externí vyučující

É

F

Favořiť
automobil Škoda Favorit
Férovka
souboj jednoho proti jednomu
Fetka
noha; někdy též ruka
Fidlif
viz fidlifák
Fidlifák
nůž
Flákač
lenoch linkovaná podložka do sešitu
Flegma
viz sliz
Flegmouš
flegmatik
Fokusová haše
čočková kaše
Fokuska
čočková polévka; čočková kaše
Fokusovka
viz fokuska
Frň
nos
Fujza
fyzika
F.X.Šanda
František Xšír Šanda, náš "otec třídní"
Fyloid
viz lupen (1.)

G

Gejza
lehčí škádlivá nadávka či oslovení, něco mezi snejkem a kuželem (viz snejk, kužel)
Go
z angl. [čti: gou], viz klusat ¤ Vo (Wo) co go? = O co jde?, Co je? apod. ¤ Go dem do home. [goudem do houm] = Jdeme domů.
Gram
viz gramová haše
Gram haše
viz gramová haše
Gramka
viz gramová haše
Gramovka
viz gramová haše
Gramová haše
bramborová kaše

H

Had
viz snejk
Hádek
Hálek spisovatel
Hadr
viz litr
Haffo
plno, hodně, velmi apod. (o množství)
Haše
kaše
Hašený vápno
viz vápno
Hem
1. humorný výrok, přeřeknutí apod., zejm. z úst kantorových; 2. časopis nakladatelství Humus
Hemák
viz hemovník
Hemovník
sbírka hemů (viz hem)
Hlína
legrace, sranda, zábava
Hluch
sluch
Hluchadlo
sluchátko
Hlucheo
viz slyšeo
Hodina hluku
minuta ticha
Honič
hřeben na vlasy
Hopsinka
viz hopsinková šťáva
Hopsinková smršť
série několika po sobě jdoucích hopsinkových šťáv (viz hopsinková šťáva), zpravidla způsobující potřebu akutního "telefonního hovoru" (viz telefonovat)
Hopsinková šťáva
broskvová vodka
Horkej čokl
párek v rohlíku
Houmr
nepořádek (většinou značný)
Hoveň
oheň
Hovno
hovězí maso, hovězí
Hovno ve fabrice
hovězí na paprice
Hororoskop
horoskop
Hrát na čelo
být umakart (viz umakart)
Hrň
hrníček; zř. sklenice, sklenička
Hroch
hoch, kluk, chlapec
Hrůza
viz hrůzka
Hrůzka
hruška
Hřezen
březen
Humáč
nepříjemnost, nepříjemná, nechutná nebo příliš složitá záležitost; houmr (viz houmr); humus
Hydroxid
čaj, většinou čaj, podávaný v Maryše (viz Maryša)
Hyena
hygiena

Ch

Cha,cha,cha
1. stupeň napomenutí třídního profesora (ještě bez následků); v.t. bác a ty,ty,ty
Chlap
walkman ¤ tahat se s ~em = nosit, poslouchat walkmana
Chlastačka
pijácká akce
Chcapek
Čapek spisovatel
Chcapko
jablko
Chodící muž
walkman
Chrápák
viz spací žok

I

Interrupce interpunkce
potracení (rozuměj: opomenutí) znaménka minus při úpravě matematického výrazu, většinou pokud bylo toto znaménko na jeho začátku
Izčezni
z ruš., viz zmiz

Í

J

Jaga
kuchařka v Maryše (viz Maryša)
Jaguš
viz jaga
Jar
viz hydroxid
Jasan
člověk, který je tzv. jasný či hotový
Játro
ledvinka
Jednoprd
viz prkač; dvoutakt motorové vozidlo poháněné dvoutaktním motorem
Jechat
z ruš., jet ¤ přijechat na čtverci, přijechat čvercmo = přijet na kole
Jeník chodec
Johny Walker whisky
Ježkovky
zvolání při údivu nebo lehkém úleku, obdobný význam jako zlidovělý výraz "ježkovo voči"
Ježkovo bodliny
viz ježkovky

K

Kandrtův cyklus
fyz., Karnotův cyklus
Kar
z angl., automobil
Kej
z angl., klíč
Kitát
citát
Klacek
viz litr
Klingovat
zvonit, zejm. na konec vyučovací hodiny
Klkárna
viz klkovka
Klkovka
polévka s noky
Klk
polévkový nok
Klouznout
z angl., zavřít
Klusat
jít o něco, týkat se něčeho ¤ Oč tu kluše? = O co tu jde?
Kokot
kompot
Kokota
sobota
Kolaborát
laboratorní práce; zápis laboratorní práce, referát, elaborát
Kolaborky
laboratorní práce
Kolejnice
studentská kolej
Kompilovat
1. přepisovat; 2. opisovat domácí úlohu; opisovat při písemce
Konik
z angl. [čti: konyk], viz kužel
Koskakurvapiča
viz hopsinková šťáva
Koskenkurvapiča
viz hopsinková šťáva
Kouláč
koláč
Koulena
kolena
Kozy
viz hlína ¤ to sou kozy = to je legrace
Kradla
bradla
Krajče
rajče, rajské jablko
Krajský uho
rajská omáčka
Krisoto
rizoto
Krize
1.rýže; 2.poměrně široký pojem charakterizující obecný stav, popsatelný výrazy "To je hrůza.", "To je v čudu", "Už se to tu nedá vydržet" apod.
Krizoto
rizoto
Krtek
čtvrtek
Krychlonáda
viz čtverconáda
Krysa
počítačová myš
Křusky
obuv, boty, bačkory apod.; používáno obecně, nezávisle na skutečném stavu obuvi.
Kšířit se
viz šířit se
Kúča
chata, chalupa, dům apod.
Kúča bichle
Dům knihy, prodejna knih, viz bichle
Kulomet
kantorův zápisník na známky
Kumbál
učebna našeho ústavu obzvláště malých rozměrů, nalézající se poblíž tělocvičny
Kundenzátor
kondenzátor
Kužel
nadávka slabšího kalibru
Kuželka
lahev, větš. lahev piva
Kyj
viz kej
Kyslík
cigareta
Kytken
květen

L

Lachout
lahvové pivo; zř. lahev
Lampa
štamprle, panák, prcek
Lampička
viz lampa, spec. malý panák
Lazar
laserová tiskárna
Ležící žena
viz chodící muž
Litr
tisíc korun, tisícikoruna
Lupen
1. lístek na oběd, do divadla apod.; 2. papír, kus papíru; list, stránka knihy, sešitu apod. ¤ Vydrbni mi lupen z tvýho spichu. = Vytrhni mi list ze svého sešitu.

M

Maryša
školní jídelna; menza
Měkáč
viz měkkej míč
Měkkej míč
softball
Měkkej puml
viz měkkej míč
Měkoň
zbabělec, málo odvážný člověk apod.
Meloun
milión, zejm. milión korun
Mikrafon
mikrofon
Ministerstvo
toaleta, WC, záchod
Ministerstvo spojů
místo stloukání palet (viz stloukat palety); někdy též ministr spojů (viz ministr spojů)
Ministerstvo těžkého průmyslu
toaleta, navštívená za účelem "vyprázdnění střev"
Ministerstvo úlevy
viz ministerstvo
Ministr
viz ministerstvo
Ministrovat
viz ouřadovat
Ministr spojů
být u ~ = stloukat palety (viz stloukat palety)
Ministr těžkého průmyslu
viz ministerstvo těžkého průmyslu
Mlčet
mluvit, povídat, bavit se ¤ Zduř, snejku, zrovna sem chtěl s tebou mlčet. = Nazdar, kámo, právě jsem si chtěl s tebou promluvit.
Mlčnice
mluvnice
Modřenec
červenec
Mojekula
molekula
Mokřenky
sušenky, oplatky
Monoprd
viz jednoprd
Moták
motto
Motochechna
mototechna motoristická opravna a prodejna
Motolesk
výherní automat
Mravní bahno
specifická charakterová vada, úpadek osobnosti
Mrdarinka
mandarinka
Mrdev
mrkev
Mršina
mikina, svetr
Mrtev
mrkev; mrkvový salát
Mrtvička
viz mrtev
Myš
miss; mladá slečna

N

Nabichlit
viz notář, bichle
Nadrásat
napsat
Nadrtit
naučit se, namemorovat se
Náhluch
náslech, poslech textu
Náfetnice
ponožky; někdy též boty
Nároďák
český salám s octem a cibulí
Naturák
přírodní řízek
Nedělej si kozy
1. Nedělej si srandu, legraci; 2. zř. též neděle
Netikitálky
digitálky, digitální hodinky
Notář
notorik, pijan
Notor
viz notář
Notorák
maturák, maturitní ples

O

Obdrásat
opsat
Obluka
výluka
Ocelová zrůda
Železná Ruda městečko
Oharka
viz voharka
Okrsče
viz krajče
Okrska
rajská omáčka
Okuláre
viz vokuláre
Oldšit
z angl., viz old shit
Old shit
z angl., automobil Oltcit
Opoce
opilost, "vopice"
Opočí
???
Opočit se
???
Opočno
místo, kde se pije (alkohol), místo pijácké akce apod. ¤ Prošlej vejk sme kvačili do opočna na špicovou ekšn. = Minulý týden jme jeli pít na perfektní akci.
Oslabovat
posilovat
Otvírák
viz votvírák
Oupnout
z angl., otevřít
Oupňák
z angl., viz zavírák
Ouřad
viz ministerstvo
Ouřadovat
být na ouřadě (viz ouřad), na ministerstvu (viz ministerstvo)

Ó

P

Pádlo
kytara
Parafínka
svíčková omáčka
Parafínový uho
viz parafínka
Parasy
párek, párky
Paroh
1. bratr, zejm. starší bratr; 2. rohový kop ve fotbalu; 2. roh místnosti
Pásek
1. vejtaha, slizák (viz slizák) apod.; 2. pátek
Patlas
atlas soubor map
Pejpr
papír, list papíru
Pejpry
viz železa
Penis
tenis
Pepřo-snědlo-zblelo
vepřo-knedlo-zelo
Píchnout
1. prozradit, říci něco na někoho; 2. zkazit, splést apod. ¤ Tos pích! = To jsi tomu teda dal!; To jsi neměl dělat!
Pípova konstanta
Boltzmanova konstanta
Písně komické
Písně kosmické Nerudova sbírka
Pistolník
důchodce, starý člověk
Pišílnaja tyčinka
z ruš., pero, tužka, propiska či jiná psací potřeba
Pivín
???
Plivanec
lívanec
Plyš
pes Štěpána B. Špáda
Podepsat
vypustit hlavní žílu, vymočit se na ouřadě (viz ouřad)
Podepsat lejstro
viz podepsat
Podpis
vypustění hlavní žíly, vymočení se na ouřadě (viz ouřad)
Pohlavní honidlo
hřeben na vlasy
Pochlapit se
vzmužit se, dodat si odvahy, odvážit se
Pokošat se
pokochat se
Pomrdanč
pomeranč
Prachová haše
hrachová kaše
Prachovka
hrachová kaše; hrachová polévka
Prasinec
prosinec
Praso
maso, ne nutně vepřové
Praše
viz prachová haše
Prcadlo
viz prcátko
Prcátko
trsátko ke kytaře
Prkač
malý motocykl
Propa
propiska, kuličkové pero
Própa
viz propa
Pryžovat
gumovat mazat gumou
Przeň
Plzeň
Přebootovat
přezout se; v.t. bootovat
Přehrát
1. říci o něčem, informovat; 2. zopakovat; převyprávět
Přestavba
přístavba přístavek ke staré budově našeho ústavu
Přilézt
přijít na něco, vymyslet
Puml
míč
Pytel
1. aktovka, školní brašna apod.; 2. bunda; sako, společenský oděv pánský

Q

R

Rejnit
z angl., pršet
Romský hovno
cikánská hovězí
Roura
1. slabší nadávka; 2. pivo, spec. půllitr piva
Rozptyl
soustředění, sraz apod.; středisko
Rozptýlení
soustředění, sraz apod.
Rujina
ruština, ruský jazyk učební předmět

Ř

Říhen
říjen

S

Savec
notorik, pijan
Sčítovací metoda
sčítací metoda při úpravě soustavy rovnic
Sčot
z ruš., počítač; kalkulačka
Sčotárna
učebna programování
Sčoting
programování učební předmět; programování činnost
Semenář
seminář
Semeno
viz semenář
Setiny
osmnáctiny osmnácté narozeniny
Shnile
filé
Shnilé
viz shnile
Silnice
sinice
Sketa
disketa; disketová jednotka
Sklep
suterén školy
Sliz
slizký člověk (viz slizký), flegmouš (viz flegmouš); někdy používáno též jako mírnější nadávka ¤ Don't be ~. = Nebuď protivnej., Dej pokoj. apod. ¤ Jsi všecek ~(k) = Ty jsi flegmatik, Ty jsi protivný apod.
Slizák
viz sliz
Slizký
1. zákeřný, proradný, vypočítavý, protivný, odporný, bezohledný; 2. flegmatický, lhostejný
Slyšeo
video
Snědlík
knedlík
Snejk
něco mezi oslovením a lehkou nadávkou typu "vůl"
Snop
1. autostop; 2. lehká škádlivá nadávka; 3. zř. též snob
Souloženka
složenka
Spací žok
spacák, spací pytel
Spařit
1. ukrást; vzít, vzít zpět; 2. schovat
Spečenky
zapečené těstoviny
Spich
sešit
Stěračka
guma na gumování, stěrací pryž
Stchot
viz sčot
Stlačit
sníst (v.t. tlačit) ¤ Ty gejzo, tys mi stlačil pomrdanč = Ty vole, ty jsi mi snědl pomeranč.
Stloukat palety
pohlavně se stýkat, souložit
Sto (let)
1. příliš dlouhá doba ¤ Pohni kostrou, tobě to trvá sto let; 2. osmnáct let (pouze ve smyslu stáří člověka)
Stolice
z ruš., hlavní město
Střepa
červená řepa; salát z červené řepy
Střiž
zdviž, výtah
Studenej řízek
studentský řízek
Studenej vakuáč
viz studenej řízek
Sveden
leden
Svič off!
z angl., Vypni se! (viz vypnout se)
Svítí
září měsíc v roce
Sypat
viz sypat písek
Sypat písek
podepisovat se (viz podepsat) ¤ Du se vysypat. = Jdu se vyčurat.
Syrovej řízek
sýrový řízek

Š

Šavle
zvratky, pozvracení se
Šimpanzen
Šikanzen vlaková rychlodráha v Japonsku; vlak ob. ¤ Dypa kvačí šimpanzen do Przně? = Kdy jede vlak do Plzně?
Šířit se
mluvit, povídat, kecat; šířit zprávu
Šit
viz spich
Škub
prodejní trh
Škubárna
trh, tržiště
Šukaš
ukaž! zvolání
Šukáš
viz šukaš

T

Tajmy
z angl., viz časy
Tele
viz telefén
Telefén
telefón
Telefonát
akutní činnost, při níž se telefonuje (viz telefonovat) ¤ Musim jít zavolat strejdovi do Ameriky. = Musím se jít vyzvracet.
Telefonní karta
???
Telefonní budka
místo, kde proběhl telefonát (viz telefonát)
Telefonovat
ouřadovat za účelem tzv. hození šavle (viz šavle) větš. po opoci (resp. během opoce) (viz opoce, viz ouřadovat)
Tetrasketa
zř. disketa
Těžká špic
perfektní, skvělé, senza(ční) apod. ¤ Těžká špic, děvče!
Tikitálky
hodinky s ručičkami
Tlačárna
tiskárna podnik; tiskárna periférie k počítači
Tlačírna
viz ministerstvo
Tlačan
1. osoba, jež někoho tlačí (viz tlačit); 2. tlačítko, klávesa
Tlačit
1. obtěžovat, otravovat; štvát, vadit ¤ Moc mě netlač. = Dej mi pokoj., Neotravuj., Neštvi mě. apod.; 2. jíst ¤ ~ škebli, ~ do škeble, ~ do hlavy = jíst, cpát se
Tlučená
sekaná z prasa (viz praso)
Topická sentence
z angl., topic sentence, věta na začátku článku navozující téma
Topik
z angl., téma
Trafikant
praktikant
Trafikantka
praktikantka
Trajnout
z angl., zkusit
Tratar
automobil
Trichle
viz bichle
Trichlovna
viz bichlovna
Trikobraz
dikobraz
Triky
viz netikitálky
Triola
biologie
Triskárna
disko, diskotéka
Trisketa
disketa
Trisko
viz triskárna
Třepat se
smát se
Třídní bichle
třídní kniha, třídnice
Třídní schůzka
rande
Tři smrtě
tři čtvrtě při určování času ¤ Tři smrtě na sedum útrom. = 6:45 hod.
Tubera
viz tubery
Tuberka
cigareta
Tubery
úterý
Tupý
vrch Ostrý
Ty,ty,ty
2. stupeň napomenutí třídního profesora (podobně jako cha,cha,cha rovněž ještě bez tvrdších protiopatření); v.t. cha,cha,cha a bác

Ť

Ťupáci
viz ťupáky
Ťupáky
papírová obdoba stolní hry go

U

Ubo (resp. U.B.O.)
speciální druh uha (viz uho), "univerzální bílá omáčka"
Uhasák
zapalovač; zápalka
Uhasáky
zápalky
Uho (resp. U.H.O.)
"univerzální hnědá omáčka", obecný název pro jakoukoli omáčku z Maryši (viz Maryša), používaný dokonce paradoxně i pro nehnědé omáčky (viz např. ubo)
Umakart
Únava nebo ospalost, projevující se zejm. hlavou bezvládně položenou na desce stolu. Často (spíše většinou) je způsobena více či méně zvýšenou hladinou alkoholu v krvi.
Unižlab
unilab univerzální laboratoř, učebna
Unoprd
viz jednoprd

Ů

Ú

Úmor
únor
Úřad
viz ouřad

V

Vajn
z angl., víno
Vak
aktovka, školní brašna apod.
Vakuáč
řízek z Maryši (viz Maryša)
Vápno
mléko podávané v Maryše (viz Maryša)
Vatův drtič mrazu
vaťák, vatovaná bunda
Ve stínu pípy (resp. Pípy)
Ve stínu lípy Čechova rámcová skladba
Vejk
z angl., týden
Vejminek
viz výron
Vejtnout
z angl., počkat
Vemenář
viz semenář
Ventilátor
viz větrák
Ves
město centrum města
Vesnická jednotná doleva (VJD)
městská hromadná doprava, MHD
Větrák
zvětralé pivo (Pozor! Tento výraz nemá nic společného s níže uvedeným výrazem "větrání piva", zde máme na mysli skutečně pivo.)
Větrání piva
anat. topoření mužského pohlavního údu ¤ Ty vole, větrá mi pivo!
Větroň
viz větrák
Vidlákov
vesnice; spec. vesnice Bolešiny
Vir
elektrická baterie
Vlnit
otravovat; viz kšířit se; chlubit se ¤ Moc nevlň! - Neotravuj!, Uklidni se!, Přestaň kecat! apod.
Voče
viz časy
Voharka
okurka
Vochrápaný
ospalý
Vojebal
volejbal
Voko
jedna koruna, korunová mince
Vokřenky
viz mokřenky
Vokuláre
brýle
Vokule
viz vokuláre
Voliéra
zažluvená místnost, místnost plná žluv (viz žluva)
Votvírák
nůž ("votvírák na břicha")
V prdeli
pondělí, v pondělí
Vraha
Praha
Vrahovo hovno
pražská hovězí
Vražda
hrazda
Vraždiči
ražniči
Vraždítko
razítko
Vrčet
učit, vyučovat
Vrčet se
učit se
Vředa
středa
Vředy
viz vředa
Vyblečo
viz blečo
Vybranec
branec
Vycentrovat
napravit, spravit, udobřit, zlepšit apod. ¤ To se vycentruje! = To bude dobrý., To se spraví.
Vydrbnout
vytrhnout ve smyslu pomoci něčemu, vylepšit něco, urychlit apod. ¤ Tys to ale vydrb' - To jsi tomu moc nepomoh'., To jsi to příliš nevylepšil. apod.
Vypnout se
zmlknout ¤ Vypni se! = Drž hubu!, Mlč už!, Sklapni! apod.
Vypryžovat
vygumovat vymazat gumou
Výron
výmyk akrobatický prvek na vraždě (viz vražda)
Výstup
nástup třídy na zač. hodiny tělocviku

W

What's čas ?
z angl., Kolik je hodin?

X

v
X
hláska "kš" ¤ Xír is here! = Šanda je tu!

Y

Ý

Z

Záhlodek
zákusek
Zachrápat
zaspat
Zapečenky
zapečené těstoviny
Zavírák
otvírák zejm. na lahve, ale i na konzervy apod.
Zduř
pozdrav (význam přibližně stejný jako nazdar)
Zelen
červen
Zelenec
červenec
Zelenej běs
špenát
Zmiz
pozdrav při rozloučení i při setkání ¤ Zmiz, hrochu. = Ahoj, chlapče.
Zmrdlina
zmrzlina
Zpětiž
viz střiž
Zpěvy zpáteční
Zpěvy páteční Nerudova sbírka
Zprzeň
viz Przeň
Zrychlení
zpoždění vlaku, autobusu apod.

Ž

Železa
ob. doklady, průkazy; též lejstra, papíry apod.; zejm. řidičský průkaz
Železná Zrůda
Železná Ruda městečko
Žlab
viz unižlab
Žluva
prd, pšouk, bzdík
Žluvit
produkovat žluvy (viz žluva), prdět
Žok
viz vak
Žrací fyloid
lístek na oběd
Žrací lupen
lístek na oběd; jídelní lístek, menu
Žráč
notorik, pijan
Žrádelna
jídelna
Žrádelní fyloid
viz žrací fyloid
Žrádelní lupen
viz žrací lupen

(celkem 471 slov)