Stručný úvod do ondoňologie

Ondoňologie je vědní obor jehož předmětem je hledání, popis a studium zástupců jednoho z nejzáhadnějších živočišných druhů – ondoňů. V přírodě se sice nevyskytují až tak vzácně, ale nebývá snadné je na první pohled jednoznačně odlišit od jiných (často zcela nepříbuzných) živočišných druhů díky vysoce vyvinutým mimikry.

Navzdory zdánlivé podobnosti je značně překvapivý fakt, že u žádného jiného živočišného druhu nenajdete tolik variability, jako právě u ondoňů.

První a dosud jediný ondoňologický ústav byl založen v Klatovech roku 1987. Jeho činnost byla zpočátku ilegální a většina odborných spisů z prvních let činnosti ústavu byla tehdejším režimem zabavena.

V rámci této rubriky se tu budou postupně objevovat jak některé rekonstruované starší ondoňologické dokumenty, tak výsledky nového výzkumu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *