Quote of the Day:

“Mlčíš-li, mlč z lásky;
mluvíš-li, mluv z lásky;
káráš-li, kárej z lásky;
slituješ-li se nad někým, slituj se z lásky!”

(sv. Augustin)

 

Curicullum VitaeContact info